advertisement

無綫電視劇《金宵大廈2》播出的《城寨英雄GO!》單元,林子善飾演遊戲中的「畢得了」,原來正是爸爸任世嘉(韋家雄飾)的兒子任天堂。任天堂在現實中患有漸凍症,因跟電競隊好友打機,被吸入遊戲世界。韋家雄為救兒子進入遊戲,最終父子在遊戲中相認和解。可惜,兒子決定選擇留在遊戲世界,做自己喜歡的事,而現實中的任天堂亦因而離世。兩父子最終相擁並學會互相尊重,離別的一幕網民都大讚十分感人!

林子善開Live講《城寨英雄GO!》 編劇盼觀眾多與身邊人溝通

林子善隨後在IG直播跟大家討論劇情,他表示今次單元故事以遊戲為背景,帶出幾個問題與訊息:「小朋友讀書係咪一定要填鴨式咁樣讀?打機係咪一定錯?」這些問題都是為人父母會遇到的事,相信作為人父的林子善感受更深。

而《金宵大廈2》監製葉鎮輝受其他媒體訪問時就強調,希望大家看完《城寨英雄GO!》能更重視溝通:「最親未必最關心、最關心未必最了解、可能關心反而會畀到對方壓力。呢個單元想講其實溝通同聆聽係最重要,阿爸就算好愛好關心個仔、但冇去聆聽同了解阿仔,阿仔都一樣。後來兩父子終於溝通到,阿爸終於知道阿仔願望喺個遊戲世界入面,因為無論現實世界幾廢、幾冇用都好,佢都可以喺遊戲世界入面得到滿足感,搵到存在價值。希望大家都多些留意關心、多些與身邊人溝通、悲劇也許不會出現。」

雖然《金宵大廈2》中林子善飾演愛打機的兒子,現實中他卻是一個愛妻號好男人。

林子善是愛妻好男人 為老婆不惜付出一切

2017年與拍拖5年的Kary在馬爾代夫簽紙兼拍攝婚紗照,今年已是他們一起的第10年了。看林子善的IG,不時看到他與老婆放閃,感情相當融洽!據知,當年他們婚宴共花費百多萬,但婚禮一生人只有一次,因此老婆想要什麼都會努力賺錢盡量滿足,可見他為老婆願意付出所有!

後來林子善在2019年榮升人父,太太Kary為他誕下一女,一家三口幸福美滿。當時為了專心湊女,子善不惜停工3個月,更退股一手經營的龍鳳冰室,實行將家庭放最前,萬事以家庭為先。 他曾在其他訪問中提及,成為人父後,令他變得更有責任感,除了繼續賺錢養家,亦學習做一個好爸爸,期望陪伴女兒成長。另外,由於他見證太太整個生產過程,看著媽媽的辛苦,因此他決定每個母親節都會代女兒送康乃馨給老婆,直至18歲,可見他絕對是一等一的好男人。

原來林子善在16歲已開始參演電影,直至1999年參演周星馳《喜劇之王》後正式入行。2005年轉投TVB,曾演劇集《奸人堅》的「金錢豹」、《鐵馬尋橋》的「顧汝良」,及在2011年的劇集《怒火街頭》演「米佐治」為人熟悉,事業發展漸變穩定。

林子善疫情下沒收入靠 感激老婆付出

疫情下不少人工作大受影響,林子善亦不例外,當時他在社交平台分享生活經歷,指去年疫情下大多時間都在家中湊女,更向老婆Kary傳愛意說:「辛苦老婆成日出錢出力幫我頂住,我哋大家要保持正能量,望疫情快啲過去,希望在明天。」看到他們經常放閃,感情美滿,他指要維持良好夫妻感情,就要多聆聽對方的說話、多讚美對方的付出。

A post shared by (@) on