advertisement

慈母亂入群組大鬧打機害人不淺?不如親子齊打機改善溝通關係

近日網上熱傳一名慈母因兒子終日沉迷打機導至成績一落千丈,亂入群組誓要揪出群主痛鬧,結果她的「留言」被錄音、惡搞、二次創作後於網上瘋傳,亦令眾人更加關注兒童青少年打機問題。其實要小朋友「唔打機」似乎有點超現實,父母不如用另類方法,嘗試認識打機世界,不僅可以更了解仔女,更可能大大改善親子關係,令小朋友更生性!

 

家長亂入打機群組,激動鬧爆咪

內地網上熱傳一名家長因兒子打機成績差,竟想到亂入群組大罵群主,她的行為不僅沒有起到警誡孩子作用,更慘被網民惡搞。這名操流利廣東話的母親先在群中大罵:

「你哋呢個乜嘢群嚟㗎,做乜拉我仔入嚟呢度啊,搞到我個仔三更半夜都唔瞓覺,影響晒佢啲學習⋯⋯」

接着她懷疑群中有人聽不懂廣東話,「轉台」以普通話哭訴兒子就讀中二,因沉迷打機成績一直在平均線以下,令她非常彷徨無助。可是她的哭訴並沒有引來同情,更成為群中會員的笑柄,將她的聲音檔「惡搞」,製成表情包、改圖、二次創作改歌詞等,更於網上瘋傳。

這位媽咪雖然一片好心,但下場卻相當悲慘,估計她的兒子可能會因為媽咪被全國耻笑變得更加反叛,效果適得其反。

沉迷打機當然對身心有害,但其實只要適可而止,對於兒童青少年的身心發展,有不少的正面影響。荷蘭 Radboud University 發展心理病理學教授格拉尼茨就指出打機 10 大好處:

打機 10 大好處

1.增強空間感
2.提升推理能力
3.鍛練記憶力
4.增強感知能力
5.發展解難能力
6.放鬆減壓
7.防止焦慮
8.提升抉斷力
9.發展情緒復原能力
10.令升 STEM 相關技能,有利日後就業搵工

 

父母學打機要不怕輸 要決心從頭學起

慈母亂入群組大鬧打機害人不淺?不如親子齊打機改善溝通關係

青少年沉迷打機的確引發許多家庭問題,香港救世軍就推行「有機上網」計劃,為合資格的基層家庭提供價格相宜的上網、電腦課程、上門技術支援等服務。為仔女沉迷上網的基層家長提供支援,幫助家長與子女溝通,改善家庭關係。

其實作為父母,與其與孩子對着幹,想盡辦法阻止小朋友打機,不如自己也學起來,嘗試進入仔女的遊戲世界,這樣更有助融入下一代的群體,了解他們的內心世界。不單有利親子溝通,更可能將父母帶入一個更有趣的新境界,得到「思想減齡」的意外收獲!

各位父母,不要因為打機打得差,輸給孩子而自卑,只要不怕打機從頭學起,衝破心理關口,才有望與孩子打成一片,了解他們的想法和思考模式。為人父母的你,已做好準備踏出這步了嗎?