advertisement

咖啡含有咖啡因,小朋友當然唔可以飲。但係扮下咖啡師沖下咖啡不單止無傷大雅,仲引來好多網民讚好!

日本北海道有一個 4 歲的小妹妹化身咖啡師,趣怪搞鬼表情入型入格,贏得許多網民 follow 及「畀心」,fans 已超過 15 萬!

大家睇睇小妹妹沖咖啡有板有眼,有冇少少鍾意咗佢呢?

A post shared by (@) on

日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆 日本4歲得意妹化身咖啡師!趣怪得意動靜網民LIKE爆

 

 

圖片來源:___okinu @ IG