advertisement

BNO移民英國4日獲批?用APP申請又快又着數?英國大律師Janine分享申請成敗要素

4日獲批?用APP申請又快又着數?英國大律師Janine分享BNO Visa申請成敗要素

英國大律師 Janine Miu 早前於 she.com IG 同大家分享有關 BNO Visa 與各種移民方案比較、分享成功與失敗例子以及箇中原因。

30 分鐘節目重點:

用 APP 申請,審批時間特別快,4 日就搞掂?

境外申請,原來會快過境內申請?

成功攞到 Visa,要幾耐入境英國?原來唔同申請方法要求都有分別!

離婚未辦妥,但係想帶囡囡去英國讀書?

小朋友讀書係咪有免費教育?醫療保障又足唔足?

最新移民趨勢,邊個地區最熱門?有冇小朋友嘅考慮因素原來好大分別!

Janine 將會喺暑假推出嘅新書,內容又會講啲乜?

如果你都有意或正在計劃以 BNO Visa 移民,但錯過咗呢個 live chat,可以喺以下連結足本重溫!

 

A post shared by (@) on

she IG Live 嘉賓:繆曉彤 Janine Miu

英國大律師,畢業於英國倫敦城市大學法律碩士,英國林肯大學法律學士

英倫移民Janine Miu:重溫昔日文章
/fb@mhtjanine/