advertisement

小朋友「坐唔定」,如何專注學音樂?小朋友學樂器,除咗面試有着數,原來對佢哋仲有3大好處。我們繼續找來 Aureus Academy 的音樂老師 Karen Kung 逐一話你知。

 

繼續了解 >>越早開始越着數?小朋友幾多歲開始學樂器?

學習音樂,除了可以令小朋友的 portfolio 「更好睇」,對於他們的腦部與情智發展也有很多正面的影響,不如一齊了解下。

繼續了解 >> 小提琴定鋼琴?小朋友適合學邊種樂器?

 

小朋友在學習樂器之前,可以先參加音樂探索課程。課程是度身訂造的,年紀較細的小朋友,未必可以長時期專注聆聽老師的指導,課程編排亦會就着他們的程度,每一個環節的時間會相對較短。

例如課堂頭10分鐘會有一些熱身的練習,然後會以一些小朋友喜歡的流行兒歌,例如Baby Shark,提升他們的學習興趣,然後再回到課程其他學習環節當中,令小朋友可以保持專注完成課堂。

讓小朋友學習音樂有什麼好處?

學習音樂好處一:訓練協調能力

學習樂器有許多好處,例如訓練小朋友的協調能力,例如學習鋼琴會用到左手和右手,有時候還會用到腳,對於小朋友的腦部發展有很大的幫助。

學習音樂好處二:增強自信

第二亦可以增強小朋友的自信心,因為學校會定期安排小朋友參與表演,在表演過後,小朋友的自信心都會大大提升。

學習音樂好處三:抒發感情

另外有些小朋友,學習樂器之前性格會比較內向,不喜歡或不擅長與人溝通。在學習樂器之後,他們的性格也會有微妙的轉變,例如他們會學習到利用樂器、利用音樂去表達自己的情緒,學習到用一個舒服的感覺去表達自己的情感。

Karen-Kung from Aureus Academy

Karen老師是香港教育大學一級榮譽畢業生,主修音樂創意藝術及文化,並於University of Saskatchewan進修音樂課程。她曾於加拿大Montessori Children's House擔任音樂老師,回港後於天主教聖華學校任職音樂老師。Karen 現於 Aureus Academy 任教鋼琴、小提琴以及幼兒音樂探索課程。

About Aureus Academy

Aureus Academy 由 Lawrence 及 Julius Holmefiord-Sarabi 兄弟創立,現已於香港有3間分校。