advertisement

市面上有各種各樣的BB奶樽及奶嘴,到底怎樣才可以選擇到一個適合自己寶寶的呢?我們選擇了好幾條媽媽常問的問題,看看資深陪月員陳凱航Carol有什麼小貼士吧!

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

 

BB奶樽選擇很多,Carol有甚麼揀選奶樽的小貼士?

原來要揀選BB奶樽大有學問,Carol的建議便從以下3方面入手:

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

揀BB奶樽注意1. 物料安全度

  • 香港現時訂有法例《玩具及兒童產品安全條例》規定適用奶樽奶嘴的標準,對市面銷售的兒童產品的安全作出規管
  • 選用信譽良好的國際品牌亦會較放心

 

揀BB奶樽注意2. 方便度

  • 最好選購寬口奶樽,倒奶粉時更方便
  • 選擇配件少和設計簡單的奶樽,方便清洗和組裝

 

揀BB奶樽注意3. 貼心度

  • 奶嘴設計應按寶寶各個成長階段選擇,買奶嘴時設計應與媽媽乳房外型近似更為合適
  • 選有防脹氣設計,有助減少寶寶的脹氣和不安
  • 樽身設計方便寶寶雙手握緊奶樽

 

Carol分享新手媽媽選用BB奶樽時常見的問題,快來看看她的拆解方法吧!

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

選用BB奶樽時常見問題個案一

寶寶在吃奶後肚脹,需要按摩後才會再次吃奶。而且吃奶的時間很長,每次要用一小時餵他,每餵2安士便要掃一次風,休息後他才能再吃。即使掃風後寶寶仍會打嗝,甚至嘔奶。

解決方法

寶寶脹氣問題不單令媽媽大感心痛,寶寶亦會感到不適。媽媽可考慮使用有防脹氣設計的BB奶樽,能夠避免寶寶吸入過多空氣,以緩解寶寶的脹氣和腹痛的問題。

 

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

選用BB奶樽時常見問題個案二

有些寶寶習慣要含住奶樽睡覺,即使寶寶很睏,不給他奶樽便不肯睡覺。

解決方法

口腔期嬰兒吸啜奶嘴可以增加他們的安全感及滿足感,減少哭鬧及嘔奶,寶寶太依賴吸啜奶樽會引致吸入過多空氣,引致肚脹。父母可考慮讓寶寶使用安撫奶嘴,為寶寶帶給寶寶舒緩和鎮靜的效果,以及更多的安全感,使寶寶減少吸啜奶樽。

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

新手媽媽可考慮Philips AVENT 的Ultra Soft超柔軟安撫奶嘴,此款奶嘴的擋板採用 FlexiFit 技術,擋板物料有柔軟度,質地舒適貼服寶寶面部弧線,可以減低吸吮時產生的壓力,有助減少對寶寶皮膚表面形成的壓痕及刺激。絲般質感的矽膠奶嘴,寶寶吸吮時舒適稱心。

 

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

選用BB奶樽時常見問題個案三

有些習慣親餵的寶寶,一放奶嘴入口便開始哭鬧及拒絕吸啜。媽媽換過不同品牌的奶樽,但寶寶仍不願意進食。

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

解決方法

很多寶寶於親餵時吸啜媽媽乳頭後,便不習慣吸啜奶嘴,因兩者所需的吸啜力度和技巧都不同,吸啜媽媽乳頭會比較費力。為減低寶寶產生乳頭混淆的機會,建議媽媽可以選擇最接近乳頭設計的奶嘴,讓寶寶較易適應。Philips AVENT的Natural奶樽系列配以仿媽媽乳頭設計的奶嘴,是不少媽媽的心水之選!

 

Philips AVENT全新推出Natural 2.0奶樽系列,特別採用柔韌的螺旋奶嘴設計,和奶嘴內的花瓣式設計結合,加添柔軟度及靈活度,更可防止奶嘴變形,讓寶寶在餵哺的過程中更舒適、更滿足,使寶寶更容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。親餵的媽媽們可讓家人以瓶餵方式餵飼寶寶,增加家人與寶寶的互動,同時確保媽媽有足夠休息。

BB奶樽唔可以亂揀,試匀哂所有奶樽寶寶都唔肯飲奶?|資深陪月分享個案話你知揀奶樽不能忽略嘅事

 

Philips AVENT擁有30年在嬰兒餵哺產品上的臨床經驗,致力設計和製造多款得獎的產品以配合及照顧媽媽和寶寶的需要。每個寶寶都是獨一無二,只要媽媽細心觀察寶寶每次抗拒進食的情況,以了解箇中原因。亦不要待寶寶最肚餓時餵奶,這樣會令寶寶心情變差,不斷哭鬧,容易出現抗拒吃奶的情況!媽媽謹記要先安撫寶寶的情緒,待他平靜後再開始將奶嘴放於寶寶上唇,待他張開口時再將奶嘴放在寶寶的舌頭上讓他吸啜,就不難解決問題喇!