advertisement

某晚一家人出街食飯,見到對面臺一個大約一歲半既鬼妹仔,肥嘟嘟勁可愛,同爸爸撐腳臺。臨埋單我同老公講,你睇個妹妹幾乖,坐左咁耐完全無扭計。我老公話,梗係啦!佢一路睇緊iPad嘛,睇左成粒鐘喇,睇到定晒型!Oh!失望,我個角度見唔到部機。

 

原以為只有香港情況嚴重,但近年留意到,其實美國呢邊如是。商場,餐廳,個個小朋友都係篤緊電話打緊機,又或是睇緊卡通!個個定晒型,完全唔知自己去緊邊,唔會留意週圍既事物。同呔細去游水班,再過5分鐘就上堂既小朋友,又係篤緊電話!平時去開既‘港式茶餐廳’,情況最嚴重!10個有9個父母,一坐落就派機,班細路一人一部擺正響面前,打機既打機,睇野既睇野。Set晒架,見班細路被安撫左唔會嘈住自己傾計,個樣仲懶有計咁款喎!真係吹佢唔脹喇!等野食時打發時間都仲OK,點知由坐低睇到走人,除左問佢地食咩,其間完全無交流。

 

我覺得電子產品,間中當獎勵比小朋友玩一兩個遊戲無問題,但大人完全依賴,等自己可以撓埋手唔使理佢地,就真係自私既表現!小朋友任何時候都機不離手既話,除左一家人缺乏溝通之外,最最最嚴重既係影響視力同埋小朋友心理成長!

 

視力就唔使多講啦,上次帶呔細驗眼時醫生都講過,近年小朋友近視個案激增,再併發其他眼疾。成因多數係因為小朋友長時間玩電話同平板電腦,所以叫我地千祈唔好掉以輕心!平時多D帶佢地出外活動,望遠野,綠色植物等,幫助小朋友眼睛發育。

 

而心理發展方面,當小朋友/青年人進入左電子世界,同外界缺乏溝通時,心理成長就會出現問題。近年都唔少慘案事主係與世上隔絕,成日喱埋響屋企打機打到short左,同外人溝通唔到,導致精神錯亂犯案或者自殺。前排美國呢邊又有單咁既慘案,個男青年打暴力game打到short左,入晒腦,寫遺書後,真係渣支槍返學校殺人!呢D唔係新奇事,大家做父母都好應該引以為鑑,盡量唔好比小朋友/青年沉迷打機,或唔健康既嗜好。

 

趁小朋友仲細,其實父母可以做多D,幫小朋友戒掉沉迷電子產品。例如出街前,可以叫小朋友執幾件玩具,圖書,或者小砌圖。咁等位無聊時,就可以拎出黎玩,或者同其他小朋友交換玩。又可以帶定顏色筆白紙比佢地畫畫,大D既就玩‘天下太平’,井字過三關之類遊戲。其實要玩大把選擇,真係睇你願唔願意付出時間比小朋友,陪佢一齊玩一齊開心,有父母參與,我相信小朋友一定可以戒甩電玩習慣!

 

~呔仔細細從小習慣出街帶玩具~

 

DSC02124 P1480102

~2年前一篇東方日報訪問:騎呢親子談~

http://orientaldaily.on.cc/cnt/lifestyle/20120505/00298_001.html