advertisement

上星期某晚細細同我講,佢比幾個同學蝦,仲打佢心口,佢痛所以喊,驚動老師。了解後可能係同學仔想佢響小屋入面玩,拉住佢唔比佢出去,然後有同學動手!老師警告過幾個同學後應該唔會再犯了,咁OK啦。但此事引伸左一個我都諗左好耐嘅問題,都幾矛盾。就係當呔仔細細返學時比同學仔蝦,應該如何反應呢?

 

呔仔從小性格比較內歛善良,剛返學時同學行埋D佢都會自動彈開,好多卜友都估佢返學一定比人蝦,仲要係比人蝦都唔出聲果隻。我咁睇啦,搵笨一定有,因為班中一定有呢一類同學,閒時搶下人野,排隊迫去前面等等,呢D我都唔列入算做「比人蝦」嘅範圍架喇。主要係呔仔佢自己唔覺得有問題,佢鍾意讓人既,邊個鍾意排先咪排囉。我偷偷睇過佢返學放break響公園玩,個個一聽到打鐘就衝去排隊驚死執輸咁,呔仔永遠係慢慢行排最後。玩公園時佢爬緊上去,有人要落黎佢會爬返落去,讓人落左先,所以有時我會見到佢上極都上唔到,不停比人落先,咁呢D叫唔叫比人蝦呢? 如果連佢自己都唔覺有問題既,我又覺得無必要教佢進攻啦,有讓人唔計較嘅心,唔係人人可以做到,咁樣做人好蝕底嗎? 我反而欣賞佢有寬宏嘅心。可能係呔仔嘅性格,見佢同同學相處得好開心,佢話佢果班無拽仔架,全部小朋友都好乖好聽話。不過我都有教佢,如果有人蝦佢,甚至推撞打人,一定要逃走,即刻話比老師聽!呢個暫時OK,放心既!

 

到細細喇,佢無發生呢件事,我都仲係教佢遇到拽同學要盡量避開,如果比人蝦就即刻話比老師知!因為細細本性唔係「淋善」,有人搶佢野,推佢,佢一定唔會讓亦唔會驚。記得早年佢未入學前,試過響playground 比個肥仔蝦,個肥仔係咁推佢,佢發狂推肥仔落地襟住黎打。佢唔係惡霸小朋友,唔會主動去惹事蝦人地,但都驚佢還手就變左打交。因為咁,我呢兩年不停教佢,唔好同人動手,動手一定係錯!同埋可能跟得哥哥多,細細都變成禮讓人士,響學校唔多出聲。但今次事件後,我忍唔住教細細,如果比人扯住比人打,一定要還手,然後再跑去話比老師知!我諗我之前教錯左細細,正確嚟講還手唔係惹事,而係保護自己嘅方法,係自衛,小朋友必須從小學識保護自己!

 

不如大家都分享下,你地係點樣教自己小朋友被欺負時,要點樣應付,點樣保護自己呢? ^^

 

20141007_082503