advertisement

最近,我同遲媽喺屋企好忙咁執衫。
遲仔突然要求俾佢試下執拾佢自己啲衫。
又好,即管俾佢試一試。
真係出乎意料之外,呢位六歲大嘅小朋友,好認真、好專心咁喺度摺衫。
摺完一件又一件。
最終,可以將成個櫃桶嘅衫,摺得井井有條。
遲仔自己都好滿意佢努力嘅成果。
真係要俾佢一個叻加一個like。

 

1

 

 

又最近,遲仔又提出俾佢試下洗碗。
又好,就俾你試下清洗早餐時用嘅碗碟啦。
呢位小朋友,同樣好認真咁洗洗擦擦,結果可以完成任務,仲話遲啲要俾佢再試。
我同遲仔講:若果你攪得掂洗碗呢個任務,我遲啲教你煎蛋同午餐肉啦。遲仔聽到後開心到不得了!

 

3

 

喺摺衫同洗碗呢兩件事上...,當佢完成到佢想做嘅任務時,佢面上流露出滿足的笑容,而且,仲好想日後有機會繼續嘗試。
原來,喺呢兩件事上,作為父母嘅,願意俾機會佢嘗試,即係信任佢。當佢唔識摺某件衫或某隻碗洗極都唔乾淨時,我地會從旁指導,教佢處理。當「信任」加上「指導/支援」,就可以幫助小朋友得著寶貴的成功經験!
最近與一班從事家庭服務嘅社工傾開,發現原來多安排小朋友參與家務,可以增加佢地對家庭的投入程度同責任感,有助鞏固家人的關係。從生活實務中,建立「我做得到」,「我有能力」的正面自我形象。正面的家庭關係,正面的自我形象,都係小朋友成長的重要元素。
提起小朋友做家務,大人有時都會諗,佢地都係「為左玩、貪新鮮」,仲要係「攪攪陣,無幫襯」。小朋友的確係「玩樂主義者」,新鮮同有趣嘅野先會想去試(好多時大人都係咁樣)。但若果可以按住小朋友呢一種「愛玩愛嘗試」嘅特性,給予佢地適當嘅機會同指導,或許會得到意想不到的正面效果。

 

4

 

只要給予機會,小朋友都可以好好發揮,更加投入家庭!