advertisement

問:

校長您好! 我囡囡今年就讀 PN 班,平日好鍾意返學,連做功課都好開心,上個週末我們一起做功課,但星期一果日嬤嬤湊佢返學時唔記得幫佢拿埋擺功課果個袋,淨係拿左書包,囡囡返到學校之後自己發現左,其他同學仔都有功課袋,得佢冇,即刻哭得好傷心(可能覺得好醜)…

老師有同我講返這個情況… 我想問下校長意見,這個歲數的小朋友是不是好易自尊心受挫? 如果下次又忘記帶野返學,家長應該即刻送過去嗎?在小朋友的自尊心及責任心上,做為媽媽的我唔知如何取捨呀…

多謝您的答覆!

 

 

黃慧貞 校長答:

關於小朋友忘記帶東西回校而感到難過,這只是成長過程中他們要面對的問題。試想在我們一生中,很多時都會遇到同樣境況,小學生常常忘記帶功課或文具;我們忘記帶文件或個人物品回公司。

二、三歲的小朋友,她們首次上學,忘記帶東西是可以理解,相信學校的老師亦不會責罸,但我們毋須立即送過去,這會讓孩子錯覺是家長的問題,是爸媽忘記為自己準備而已。家長可安撫自己的孩子," 唔緊要,媽媽有時都忘記帶東西回公司....家長可利用這個機會,培養孩子的責任感。例如每晚與孩子一起收拾書包,提示孩子有那些東西是老師吩咐要帶回校(書本、工作紙、小毛巾、食物盒....),與孩子一起準備,放入書包裡。這樣可以讓孩子明白這是自己的責任,學習那些是上學用的物品,培養孩子管理自己的用具。

長遠來說,能夠培養孩子的責任感,到上小學時,便學會自己收拾書包了。