advertisement

上星期洗衫時,唔小心將大仔張游水卡擺埋落去洗,仲乾埋,見到塵網入面有黃色一堆紙碎,先驚覺原來張卡紙已報銷。大仔見到,第一句就話:黐咪得囉! 我同佢講:碎成咁樣喎!仲黐到咩? 佢又話:試咗先啦! 結果我今日得閒,真係聽佢老點,走去逐粒拼,拼番大半張卡出黎,搵大膠紙夾住佢,扮番張卡。細仔經過見到,叫我:買過張咪得囉!我教佢,試下黐番,拎去泳池睇下人地會唔會比番credit你,入面仲有6次用,就算唔得都冇損失既,但至少你試過,爭取過吖嘛!

呔媽專欄 教養孩子令自己成為更好的人

呔媽專欄 教養孩子令自己成為更好的人
呢件事我諗番起,由細到大都教兩個仔,爛咗既玩具唔好隨便掉,試下修補番,又可以再玩多一排。記得大仔兩歲時,有架玩具巴士爛咗,斷開兩截,可能見爸爸成日修理呢樣果樣,佢自己就搵膠紙黐番住成架巴士,佢又黐得幾好喎!成功做到一件事,仲好有滿足感添!老公當時身在美國,聽到我咁講,好開心又好安慰。

呔媽專欄 教養孩子令自己成為更好的人

個仔咁細,第一次覺得原來自己平時教導嘅野,小朋友會記得,適當時候會學以致用。呢件事更加令我同老公覺得,真係要用心教導兩個仔,唔好以為佢地細就咩都唔知,講少句都無所謂,其實唔係,每一句佢地都識聽,仲會記實。

呔媽專欄 教養孩子令自己成為更好的人
大仔性格比較重感情,由細到大佢都唔捨得掉野,咩都想keep起,用得番就用。對人如是,對物如是,一要分開就眼濕濕。佢細個時覺得佢有啲分離恐懼症,而家大大下好啲。記得之後都有好多次,大仔自己主動修理番爛咗既野,可以話已經成為一個習慣,似爸爸。反而細仔呢方面就比較隨意,覺得爛咗可以買過新,唔會太錫住啲野嚟用,似我。

呔媽專欄 教養孩子令自己成為更好的人
我原本唔係呢種人,我由細到大都係一個好浪費嘅人。我係因為要身教兩個仔,提醒自己要做好榜樣,最後變成一個咩都唔想浪費嘅人,哈哈!所以我成日話,教育小朋友,其實亦係同時教育緊自己去 be a better person。

如果我畀小朋友捉到,可能浪費嘢,或者做咗啲平時教佢地唔好咁做嘅事,千祈千祈唔好駁咀,唔好搵借口,一定要認錯同埋反思,否則佢地下次就會以同一句說話回應自己做錯嘅事,然後同你講,你都係咁啦!咁就真係前功盡廢,後患無窮喇!