advertisement

從10年前網上寫月blog,到依家facebook page分享生活,確實充實咗我咁多年來湊仔生涯。作為元祖blogger,我好感激我有好多睇足10年嘅朋友,由我結婚到兩個仔都9歲10歲喇。

 

呔媽專欄|感激10年來共同成長的你

呢班朋友可以話係同我一齊湊大佢哋,咁多年佢哋發生過嘅事,第一次食糊仔,第一次叫mama,第一次企/行,陪過我好多痛苦作戰,我全部都有擺響心,覺得好幸福,同大家呢種緣份,係我嘅福氣。

 

咁多年來,可能大家都已經將我當成真朋友,個page經常會有私信,喺各人生活中遇到唔同問題,想搵我傾計,問我意見。早期嘅時候,唔知點解好多卜友搵我傾感情問題,當年仲係廿幾歲,係咪覺得我好大姐姐,可以打救下你哋呢班迷途小羔羊,哈哈!

 

然後中期後期啲,大家開始同我一齊步入30,就好多搵我傾關於結婚,婚後,湊BB嘅問題。佢哋覺得點解我面對咁多野,冇幫手全職湊兩個,但都可以咁輕鬆咁正面,好想知道我嘅睇法,幫佢哋衝破心理上嘅障礙。始終唔係人人天生湊仔婆,好多卜友一大肚已好擔心遲啲BB出世搞唔掂,我真係開解過無數咁多大肚婆同媽媽。我覺得大家其實都有能力,只係心靈上需要有人支持,幫你撇走啲負面情緒,咁啱呢個係我強項,我好樂意幫大家的。

 

呔媽專欄|感激10年來共同成長的你

人說物以類聚,我絕對同意。就等於呢10年來,我吸引到嘅朋友都係充滿幽默感,超爛笑,思想好正面的人。我幾敢肯定鍾意睇我嘅朋友,都係心哋善良的,踏實的一群。事實上我屋企亦真係冇咩值得炫耀嘅哋方,一屋凌亂,可能夠草根夠貼地,係大家鍾意我哋嘅原因吧!

 

記得幾年前約了shemom一個邀請我做guest writer嘅同事食飯見個面,佢都係我卜友,見了面大家傾計,佢同我講,我同page嘅我係一樣㗎!哈哈!我好奇,乜原來會唔一樣架咩?? 佢又話我會用心回覆卜友,係一件好大愛嘅事,因唔係個個人會花時間花心機去幫人,仲要係網上不認識的。

 

呔媽專欄|感激10年來共同成長的你

最後,佢同我講咗一樣幾令我感動嘅係,從我page反映出嚟嘅回應瀏覽數據得知,我嘅卜友係好supportive的,係真係keep住入嚟傾計留言,friend底果種。我好開心㗎!雖然人少少,但我好鍾意我哋一個小社群咁,大家互相支持,有事又齊心解決,好幸運呢10年大家相處融洽,好難得的!

 

響度借呢個機會,多謝大家厚愛,期待我哋下一個10年,同埋你哋成日講嘅要睇住呔仔細細拍拖結婚,哈哈!