advertisement

屋企不是書香世代,就算讀大學時我主科都係修讀設計,老公又係手作人,總之我哋兩公婆都唔係讀書之人,一坐低唔郁動就會打喊露。好彩,我由細鍾意睇書,鍾意拿本書上手睇嘅感覺,以前睇潮流文學,愛情小說,到而家會睇啲畀到正能量,心態健康方面嘅書,我都有書癮,去台灣可以響誠品通宵打書釘。可能因為咁,我兩個仔由細都鍾意睇書,對於如何輕鬆地令小朋友愛上閱讀,我有少少見解,或者對大家有點幫助。

呔媽專欄#220|如何令孩子愛上閱讀?

 

佢哋BB時已經好鍾意聽我講睡前小故事,一開始我都係自己作,作啲好無聊但結局好開心的,天馬行空嘅都有,其實就係亂吹。我覺得唔需要話講啲咩好有教育意義嘅故事,只要適合番佢哋年紀,聽完開開心心睡覺去就可以了,反而太多情節,令佢哋諗來諗去,對幼兒睡眠唔係咁好。呢個時候,係養成佢哋鍾意聽故事嘅習慣,想知主角們將會發生咩事,我覺得對佢哋求知欲會有提升。

 

到佢哋大少少,開始上幼稚園,我就開始拿書上手,講啲佢哋易明,又有少少教育義意嘅睡前小故事畀佢哋聽。書店/圖書館好多選擇,不妨拿來用,但我記得果時我會跳過一啲比較深,佢哋唔明白的情節,費事太用腦。我諗可能就響呢個時候開始,佢哋見媽咪拿住本書逐段篤住來讀,開始明白「閱讀」係咩一回事。

 

伸延到佢哋一直返學,都好鍾意睇書,好有興趣知道每個故事內容,又或者從書本中認識一啲佢哋未接觸過嘅事,覺得好amazing,會成日同我講啲我未聽過嘅嘢,我都覺得好利害!老套講句,書中真係有黃金屋㗎!

 

 

而另一樣,我認為非常重要嘅一環,係我哋外出時甚少畀佢哋以電子產品解悶。因為學校有Technology Day,佢哋平時在家亦會用電子產品,所以我哋唔批准外帶上街,希望放假有番正常family time,可以一家人傾下偈,而唔係各自低頭娛樂。兩個仔習慣外出時,自備玩具或者書本去消磨時間,因此佢哋好鍾意睇書,同埋兩個會分享自己睇緊啲咩,睇漫畫會一齊笑。

 

我覺得,要小朋友愛上閱讀,就要畀佢哋自由選擇自己有興趣嘅書。即使佢哋只鍾意睇無聊漫畫,其實一樣好,因為睇書係一個習慣,習慣後,佢哋大大下自然會對其他書種產生興趣。有時行書局見啲家長幫小朋友選購,呢本話唔好,果本話無聊,要佢哋睇啲有用有知識嘅書,其實咁會減弱咗佢哋對閱讀嘅興趣。講到尾,小朋友嘅興趣大多係睇我哋父母點引導,每個星期抽少少時間,同小朋友去圖書館睇書,係個唔錯嘅親子活動呢!