advertisement

大仔10歲,啱啱開始箍牙。好多朋友話唔需要咁早箍,可以等佢換晒恆齒先開始,咁樣或者唔需要箍咁耐。不過大仔情況唔同,照X-Ray後,發現係佢顎骨性哨牙,係成個上顎骨推前了,所以合顎時,正常人應該上門牙掂住下門牙啲,但佢兩顎之間就有段距離,因此望落會好似哨牙咁。而醫生有提及,男仔大約13歲啲牙骨就會生定晒,如果唔趁呢幾年矯正,大個咗想改就比較難,或需做手術。聽過兩個專業醫生意見,就決定畀大仔開始箍牙,主要係將上顎箍番後一點,下顎又推番前一點,同埋矯正番啲唔夠位出,又或出歪咗嘅恆齒。

 

呔媽專欄#230|點解要10歲仔仔咁早箍牙?

聽完網友們嘅留言,我哋一直都好擔心大仔箍牙後會好痛,食嘢會好唔習慣。點知箍牙過程不單止唔痛,就連箍完牙後一樣冇點痛過,一樣食得睡得。除咗醫生叫唔好食硬嘢之外,其他飲食就完全同平時一樣,牛排都照食,毋需要食軟稔嘢。最大轉變係每次用餐後都要撩牙,同埋狂飲水漱口。夜晚用開牙線棒,依家就要用牙縫棒避過啲鐵箍逐隻牙撩,要好小心唔好有食物塞住響啲牙箍中間,同埋分外注意清潔,因為好多人都話容易爛牙。之前好多人推介水牙線,係電動式用勁強水力去沖走牙縫污物,但因為每次用時會搞到成身濕,只能沖涼時用,所以我說揀了傳統牙縫棒,大仔自己比較易用方便。

 

 

醫生話約三個月後,當大仔適應咗箍牙,就開始每晚戴Head Gear睡覺,嚿嘢係要嚟拉後上顎,慢慢矯正番顎骨位,可能到時先痛都未定,我哋都未知。暫時醫生話箍牙過程需時18個月,到時睇下箍成點,再決定需唔需要繼續。我就覺得如果認為小朋友需要箍牙,聽多幾個醫生意見比較好,如果多過一個醫生都建議要箍牙,先考慮有此需要。