advertisement

「天生我才必有用」一句非常老套嘅鼓勵說話,但如果你活到一個年紀,經歷過好多得失後,你會好清楚一個人必定會有佢自己嘅才華,只係有時懷才不遇,就要靠運氣搭夠。我唔相信一個人可以只靠運氣成功,機會永遠係留畀有準備、又有才能嘅人。講啲咁歷練嘅嘢,又關教小朋友咩事呢?唔係呀,我真係教教下兩個仔,呢啲人生道理就出嚟喇!

呔媽專欄238天生我才必有用

從前兩個仔做咩都拍住上,有學一齊返,有運動一齊玩!同一條路行行下,兩個人梗有一個跑出嘅,果個係細佬。你話佢係學嘢快啲又好,話佢醒目啲又好,總之佢好似做咩都叻過阿哥咁,自自然,老公就覺得點解細佬做到嘅嘢,阿哥會做唔到㗎?兩個仔真係唔同性格,係可以完全相反㗎喎!阿哥鍾意玩自閉,唔鍾意同人交手,做咩都慢調斯理、粗心大意,但非常誠實,好有愛心。

細佬外向,同邊個玩都得,有好勝心、做事快靚正、口硬心軟,但非常細心,好錫身邊人。同好多有兩個小朋友嘅家庭一樣,阿哥永遠係打到埋嚟仲戇居居企響度硬食,有時仲會駁多兩句嘴,誓將自己推向崖邊。而細佬呢?我哋都未開聲咋,feel到個氣場唔對路,已經快快手做好晒自己啲嘢,等唔使鬧埋佢,再唔係一早已經閃咗,仲響度等你咩!

 

 

好似上年阿哥打籃球咁,老公次次同佢練波,佢死死下咁款,激到老公心臟病發咁滯,反而細佬好有興趣同爸爸練波。老公見到咁,梗係失望啦!而此事對我嚟講,我睇到另一樣嘢,係如果你志不在此,就算畀你夾硬做到要求,你都唔會有果種滿足感。就好似我咁討厭煮飯,冇錯係煮咗咁多年,養大咗兩個仔,但你問我有冇一餐有滿足感係開心㗎呢?真係冇。呢個對我嚟講只係一個家務其一,你唔會洗完啲碗覺得洗得好好,唔會摺完堆衫覺得好整齊就有滿足感吧,對我嚟講冇話好唔好食,食得飽夠營養就OK。

呔媽專欄238天生我才必有用

然後有次我哋約咗去朋友屋企游水,但愈夜愈凍,個個都怕凍唔落水,淨係得大仔二話不說跳落水。果刻我明白,你真係鍾意一樣嘢,係冇人阻到你,我感動㗎!今年我冇再叫佢join學校籃球隊,安排番佢繼續游水,佢不知幾鍾意,幾自在。今日佢游水落堂,拿住張report card笑晒口同我哋講,老師話佢可以升級了,比預期快好多,再升兩級就可以代表我哋住區出去比賽。而今年可以參加籃球校隊嘅細佬,就好enjoy每一場比賽,打得好開心,好投入。

呔媽專欄238天生我才必有用

呢個經歷令我諗番起之前我寫過一篇文章 >> 公平考試真的公平?(回看文章)  你用同一樣嘢,科目又好、運動又好,去評價唔同嘅小朋友,係完全唔公平。情形就等於你叫金魚去同馬騮鬥爬樹,叫白兔同雀仔鬥高飛一樣,其實冇咩意思。每個人都有自己叻嘅嘢,有自己嘅才華,小朋友就係應該嘗試唔同嘅事物,試過做過,先搵到自己嘅天份。你話大仔冇運動細胞嗎?原來佢入水能游。如果之前見佢冇心機打波就放棄佢,話佢冇用,對佢失望,你估佢仲有信心做第二樣運動嗎?

做父母,就係要幫手發掘小朋友嘅小宇宙,呢樣唔得就下一樣,唔好輕言打擊,唔好對佢哋放負。天生我才必有用,大概就係呢個意思吧!