advertisement

呔媽專欄#276|鼓勵總比責罵好

「鼓勵總比責罵好!」呢句說話係我 11 年湊仔路上經常提醒自己的。我諗人同人嘅相處,不論大人又好,小朋友又好,每個人都想得到正面鼓勵,即使做得唔夠好。有時我老公會覺得,明明啲仔做得唔好,明明唔聽話,點解仲要好聲好氣,仲要慢慢講。嗯,我又覺得,如果已經試過鬧,仲要係成日鬧,佢哋都冇改善,即係唔 work 啦,咁咪又試下用另一種方法去教,可能又 OK 呢!

先唔講我呢種教仔方法係咪真係 work,但最少平衡到自己情緒,唔易激動的話,起碼冇咁易衰老先!我有個想法,做父母一定要企響小朋友角度去睇,因為佢哋嘅能力冇我哋咁高,經驗冇我哋咁多,因此佢哋做出嚟嘅嘢,一定冇我哋咁好。我好怕聽到大人話小朋友,點解你咁都做唔到? 我心諗,你細個又好好咩?可能仲差過佢啦!而我嘅睇法係,只要你有盡過力做,做成點都係好!每個人嘅能力都唔同,唔好話小朋友,大人都唔係個個一樣叻,我會睇佢哋有冇出心幫手,有冇盡力,定亂咁做了事。

一直以來有好多網友覺得我脾氣好好,自己湊住兩個仔可以好少勞氣,其實並唔係我脾氣好,而係我用咗呢個方法,鼓勵總比責罵好!好似大仔咁,佢摺衫真係好hea,又唔反轉前後,有時又捲埋就算,但次次佢摺完,我都會讚佢摺得靚過上次,結果佢而家摺得好好喎!唔知關唔關我讚佢事,但我覺得佢花咗時間去做,得到媽媽讚佢有進步,下次幫手都幫得開心啲,順從啲嘅!如果幫完手仲要被嫌棄話摺得肉酸,換轉係我,下次都唔想做吧!

 

當大家去到某個教仔樽頸位,日日鬧都冇用,甚至愈鬧愈差,可以試下呢個教法,可能會有新進展的。同小朋友好好溝通,同佢哋講不如大家一齊做好啲,以後父母鬧少啲,小朋友又聽話啲,好好相處,屋企氣氛一定會變得更加好!

 

呔媽 facebook page: 騎呢.weak7.卜車呔