advertisement

讀小學後,我發現兩個仔對時間好有觀念,而家做每一樣野,我一比個限時佢地,佢地就自動自覺拿拿聲完成,我已經唔需要再不停重覆要求,相反如果唔計時呢,件事可以不停拖好耐都唔做,或拖好耐先完成。大家都知湊小朋友係好花精神,如果每樣野叫極都唔做,個人係會好易癲。好似朝早換件衫換15分鐘,放學返黎做功課又要不停催,晚飯食你一個鐘,沖涼刷牙又叫半個鐘,真係心力交瘁架!但自從有左「限時」呢樣野之後,只要比個時間,之後再提醒一下,已有好大改善。

 

諗下點解佢地會可以跟住時間自動自覺,我覺得同守信用好有關係。由細到大都教兩個仔要守信用,應承左既野要做得到,否則不能口輕輕許承諾。而小朋友最直接既影響,一定係父母,所以爸爸媽媽對小朋友守承諾係非常重要,要做好榜樣。除左養成佢呢個好習慣係畢生受用之外,對自己湊仔黎講都會舒服好多,因小朋友應承左我既事,佢地做得到的話,照顧小朋友會容易好多,唔需要事事勞氣。

 

 

我地有好多時會做左壞榜樣自己留意唔到,好似應承左小朋友既事會有好多原因要推遲,甚至乎無左件事,但調轉小朋友做唔到承諾,我地又會責備。為免自己雙重標準,又或攪到兩個仔唔當承諾係一回事,我地一直以來都幾嚴謹地遵守承諾。都係多年來種既果,兩個仔同樣地對承諾有種堅持。

好似前幾日,老公應承左細仔食完飯同佢砌Lego,其實Lego就平時都成日同仔玩,但果晚講既係承諾。細細亦因為想盡快玩而勁快食完飯,可惜之後老公話累,想抖下唔想陪玩時,細仔就接受唔到,爆喊了。個情況都幾好笑,7歲仔為左爸爸唔同佢玩Lego而喊到暈低咁滯,而講緊Lego佢係日日都玩緊架喎,唔係應承左去Legoland要取消,只係響屋企砌Lego咁小事。但此事我又明白到,原來承諾對佢地黎講係好重要的,佢咁上心因為佢係一個守承諾既人,否則佢唔會咁在意,我又幾安慰喎!結果爸爸有守承諾,陪佢地玩左一陣,總算有盡力守承諾,係個好榜樣。