advertisement

細細BB時4個月大左右開始起濕疹,之後一發不可收拾!佢係屬於十分嚴重果隻,額頭,面,身,大脾,不停爛不停出水,好不容易結焦,你以為好返咩,轉頭又爛過!果幾個月真係好地獄,心情又大上大落喎,抱住希望又失望。試盡不同方法,中西合壁,全部無用。係最嚴重時醫生開藥食,食幾日當堂白滑晒,梗係啦,類固醇仲要口服喎!可惜治標唔治本,藥力過左又黎了,所以食左果次都無再食了。

 

大約細細8個月左右,我嘗試用芫茜水幫佢沖涼,連續沖左2個禮拜。依!掂左喎!竟然!!由果時開始無再爛,皮膚開始白滑返晒,一直到而家都無嚴重過喇。到而家4歲幾,係有時手指腳趾仲會有少少,同埋皮膚比較乾。相比起果時,呢D對我黎講已經係小兒科,而家只要keep住擦凡士林已經OK架喇。

 

芫茜水煲法 : 洗乾淨2大紮芫茜,放落煲湯果D魚袋,再放落一大煲水入面,猛火滾大約半個鐘,熄火焗一陣。攤一陣,溫度唔燙手時,就用手喪渣個魚袋,捽爛晒入面D芫茜。當捽到芫茜變一pat野時,煲野會變成深綠,非常混濁。就係咁,拎去同BB浸浴。一邊浸一邊潑D水捽下佢濕疹既地方。我係用返個魚袋黎同佢印D濕疹位,印頸印面呀咁樣。天時冷記得開住暖氣,唔好凍親佢。沖完唔過水,用毛巾印乾後就擦凡士林。

 

希望呢個方法幫到你地啦!我好明白濕疹真係勁痛苦。

 

‘騎呢weak7搞大左?!’書中一頁

 

1

 

 

另外一樣,係岩岩發現既!

 

早排2個朋友仔分別送左幾件人奶皂比我,係比呔仔細細用。我PO左上FB,話自己偷偷用左黎洗面,勁滑呀!哈!之後有朋友回應,話人奶皂對濕疹超好!佢女女又係勁濕疹,用左一排,皮膚好返9成,白滑晒!我聽完,即刻晚晚同細細用人奶皂沖涼,特別捽佢D手腳,又真係OK喎!手腳D濕疹都退左好多!我已經叫朋友盡留佢地D人奶皂比我,哈哈!希望佢地繼續有得供應啦,你知啦呢D真係可遇不可求,好珍貴架嘛! ^^

 

好朋友的人奶皂

 

2