advertisement

每年萬聖節,小朋友都會去Trick or Treat,帶住一籃籃糖果小禮物返屋企。由於我地平時好少比糖呔仔細細食,佢地對糖果興趣唔太大(其實係知道拎左都無得食 haha),反而就好享受著住 costume 出街遊行,睇下其他小朋友又扮邊個人物。果日爸爸帶左佢地落商場,人地比糖佢地都無要,但就好開心四圍行,因為爸爸整左配件比佢地,就算有小朋友著同一套衫,佢地有炮彈有發射槍,自我感覺非常良好,好似型好多咁!哈哈!

 

另一晚就因為同其他朋友一齊去拍門Trick or Treat,呔仔細細都有一大堆糖果朱古力拎返黎屋企。咁多糖果點算呢? 趁住呢個機會,可以教小朋友學習分享。我就同呔仔細細講,比佢地每人揀3樣最鐘意既糖果,可以自己決定幾時食,然後剩低既糖果,就帶返學校分比其他小朋友,又或者留返聖誕既時候擺落goody bag派比同學,咁就唔會浪費。我覺得咁樣可以比佢地學習分享成果,唔係話自己拎既就要晒,唔需要分比人。而我比佢地揀左自己最鐘意的,努力就無白費了,亦會學識珍惜,得3樣咁珍貴喎!唔捨得食架 haha~

 

12191627_10153250815131586_6521932613998543107_n

 

其實小朋友學識分享真係好重要!從小教導贈予既快樂,比佢地知道唔一定要擁有先會開心,見到別人因為自己既贈予而開心,自己都一樣快樂。幫助小朋友建立正確既心態,有一個康慨寬宏既心,絕對有助於佢地成長交際,擁有一個快樂既人生。