advertisement

大家有冇留意到,facebook 有個幾得意嘅現象,就係每逢各大人氣網站,一有關於做老婆湊仔幾辛苦幾偉大,而老公又幾唔體諒唔愛錫之類嘅控訴文章,梗係會搶到好多老婆們嘅共鳴,個個不停agree,然後一大堆 tag 老公名嘅留言「睇下啦!學嘢啦!」唔知點解次次見到呢啲 PO 都覺得寫文嘅人立心不良,感覺就係幫唔到手之餘,反而係令人地夫妻關係惡化。

 

呔媽:勿亂 tag 老公陷社交媒體陷阱

作為一個女人呢,我好明白有怨氣係要發洩,寫文睇文都係一個途經。但好多文章一面倒盛讚老婆們點樣為個家付出,點樣辛苦,特別是全職媽媽點樣犧牲自己,人奶媽媽又點樣慘況等等。我必須利申我係同意以上的,因為我日頭係一個全職媽媽,仲係個全人奶媽媽,而晚上係個工作狂,長期渴睡的我,當然明白日頭湊仔做家務的辛酸啦!

 

神化老婆 = 埋怨老公 = 惡性循環

但我又認為當所有文章一面倒地神化老婆們,當佢地瘋狂自 high 嘅同時,係會形成一個更大嘅憤怨氣場。踩咗入去,根本好難企番響老公果邊去諗對方嘅好處,對方都有同樣付出。因為覺得自己付出得多,而其他女人都同意老婆永遠係付出得最多,最辛苦!

 

變咗老公有任何微言,有怠慢,有幫唔到手嘅地方都係死罪,都會被埋怨。試諗下一個人長期活在被埋怨當中,老公又好老婆又好,對另一半同個家仲點會咁有心? 惡性循環,久而久之呢種失衡嘅感覺係可以嚴重破壞夫妻關係。

 

advertisement

 

而其實兩公婆要相處得好,平衡係好重要!當你寫文讚揚老婆們的偉大時,其實都好應該感謝老公們的付出。在我立場,老婆們響屋企做家務湊仔教仔,成個癲婆咁,係好辛苦好勞氣的,而老公們響出面做嘢,要受老闆氣受外人氣,要解決困難,要搵夠錢支撐屋企,自有一番壓力。

 

慣性踩老公嚴重影響關係

我覺得冇話一方面係辛苦過另一方,根本大家嘅壓力都唔同,點比較?唯一可以好好維繫夫妻感情,係你要將自己擺得比對方低,意思係你欣賞對方為屋企付出,睇到對方為自己做嘅嘢,即使係好細微的事,真心感激。好簡單教小朋友你都識,鼓勵同讚賞,佢會愈做愈落力,會開心自己做嘅嘢有人欣賞。你係咁踩佢話佢冇用,可能真係激發到佢,會做得更好,叻比你睇,但好肯定佢已經唔愛你了,成功都唔係因你而起。

 

又問下老公,佢對呢啲文章有咩睇法: 佢話「有咩不滿應該兩公婆直接講,tag 老公名只會令老公反感。根本唔會浪費時間去睇,全部都係讚自己踩老公,有咩好睇?

 

兩公婆問題自己傾啦,比 friend 見到老婆 tag 自己名係好冇面㗎,人地陰陰嘴笑㗎…」都話係一個惡化夫妻關係嘅行為嚟啦,覺得有問題,應該多點平心溝通,講出自己想法,搵個大家舒服嘅方法相處。