advertisement

要小朋友上下晝返唔同級別幼稚園 虎媽:今年派得唔好出年可以考多次
最近應該有許多媽咪為小朋友物識心儀的幼稚園,並開始遞交申請表格。不知道大家已有心水學校了嗎?每個人對小朋友的期望都有所不同,有些虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新鮮事。

有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返 K2、下晝返 K3。這樣做如果今年考學校、派位成積未如理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新聞。有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返K2、下晝返K3。這樣做如果今年考學校、派位成積不理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

早前於「幼兒園、幼稚園情報分享交流組」當中,有媽咪考慮讓小朋友上下晝返不同學校,求有經驗媽咪提供意見。

虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新聞。有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返K2、下晝返K3。這樣做如果今年考學校、派位成積不理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

有媽咪表示認識不少家長有此做法,而且「策略」相近:上午讓小朋友入讀要求比較高的傳統名校,下午讓小朋友返「Happy School」。

虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新聞。有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返K2、下晝返K3。這樣做如果今年考學校、派位成積不理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

有家長分享認識幾個家長「返兩間」都有不同想法,有上午較高要求下午較輕鬆,上午主攻中文下午主攻英文,上午讀本地學校下午國際學校,各有不同目標。

虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新聞。有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返K2、下晝返K3。這樣做如果今年考學校、派位成積不理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

不過,大部份媽咪都覺得返兩間學校相當辛苦。而中間只有一個小時食飯時間,小朋友往往要在街外公園食預先準備好的午餐或外賣食品,食飯時間亦只得半小時。

虎媽為小朋友升學,可謂無所不用其極。小朋友上下晝返兩間幼稚園,已經不是新聞。有虎媽就想到更符合成本效益,將機會率最大化的方法。讓小朋友上、下晝返不同級別幼稚園:例如上畫返K2、下晝返K3。這樣做如果今年考學校、派位成積不理想,下一年都可以「搏多舖」、「試多次」,此做法更得到不少家長認同。

有媽咪指出,認識有媽咪會讓小朋友一邊上 K1,一邊上 K2,若果第一年派位派不到心儀學校,第二年可以再試一次。

不過另一位媽咪則提醒此舉非常冒險,因為政府規定小一派位只可參加一次,若果第一年放棄獲派學校,第二年只可選擇直資或私立學校。

現時家長對小朋友有較高的期望,實在無可厚非。不過 3 至 5 歲的小朋友普遍需要一個小時的午睡時間,若果要他們上、下午都要返不同學校,變相剝奪了他們的午睡時間,可能影響到小朋友的身心健康。

如果家中沒有人方便照顯小孩,或者想小朋友多些群體活動,學習與其他小朋友相處,也可以考慮讓他們入讀全日制幼稚園,好讓學校為小朋友安排適切的活動與睡眠時間。

當我們回憶童年片段,大多是開心和無憂無慮的。各位家長也考慮一下,讓小朋友好好享受他們珍貴的童年吧。