advertisement

呔媽專欄|我的香港情意結,未必會傳承給呔仔和細細

轉眼嚟咗美國20年了,以前讀書時每年放暑假都返香港,朋友講笑話,我知道香港嘅事仲多過佢哋,我就好似從來冇離開過咁,一放長假總會見到我。

 

呔媽專欄|呔細未必會傳承我的香港情意結

依家有咗小朋友,每年佢哋放暑假,我依然係帶佢哋返香港過,想佢哋一直講廣東話,介紹佢哋香港嘅地道生活文化,想佢哋知道爸爸媽媽長大嘅地方係點,響呢度發生過咩事。

 

由於我自己全職湊,佢哋嘅廣東話好好,英文係讀小學先開始講。我聽其他朋友的仔女,好多一返咗學已經唔講廣東話了,連同父母溝通都係英文,我希望兩個仔就算唔識讀寫,起碼識講,流利。

 

美國「愛國教育」有作用

佢哋響美國長大,學校教導小朋友係超級愛國。係正常嘅,呢班小朋友係第時美國社會棟樑,每個國家都希望畀自己最好嘅一面小朋友認識,等佢哋敬仰同喜愛自己國家,為國賣力。而家佢哋見到美國國旗會肅然,覺得好勁咁,又好崇拜美國嘅軍隊,水陸空軍點樣打仗,保護美國人民,佢哋對美國歷史亦好有興趣,對自己國家優勢感到自豪,我為此高興的。

 

諗下其實咁樣都好,可以響一個自己鍾意嘅地方長大,有個依歸,起碼唔會好似我咁,唔鍾意呢個哋方,但一直響度生活,冇家嘅感覺,其實好漂泊。

 

呔仔快10歲,返香港開始有怨言

近年有少少感慨嘅係,佢哋開始大個,開始同我講唔太鍾意返香港,人多車多,啲人週街食煙,天氣焗熱,係幾辛苦的。我就諗,我仲可以帶得佢哋幾耐就幾耐吧,遲多幾年佢哋可以自己留家,又有自己一班朋友仔時,應該都唔跟我返香港了。我都明白,10歲仔,開始有想做與唔想做嘅事,唔再係細細個跟住媽媽去邊就去邊,開始識得發表意見。

 

呔媽專欄|呔細未必會傳承我的香港情意結

有時又會諗,香港過去幾年真係變咗好多,變得好快,幸運地,過去咁多年帶佢哋返去嘅香港,仲係熟悉的,至少街上人都仲係講緊廣東話吧!

 

 

朋友話依家嘅香港,街上小朋友幾乎一係講國話,一係講英文,有啲學校更勒令小朋友唔可以響學校範圍講廣東話,家長唯有自己同小朋友盡量多講,以免生疏。

 

望住時代變化,其實都好無奈,唯一可以做嘅係盡量將香港文化保存,承傳畀下一代,無論第時香港變成點,響我心入面嘅仍然係以前我長大嘅香港。