advertisement

做 working 媽媽,又要照顧仔女,真係唔容易!今個星期三位金牌美容公關 Maggie Cheung、Maggie Leung 同 Maggie Ho 繼續同我哋分享育兒經。雖然小朋友只係幼稚園同初小階段,坊間嘅氛圍其實都令到媽咪對培育仔女方面形成不少壓力。三位 Maggie 都認同,為小朋友嘅學業作出最好嘅安排,其實唔使大費周章,最緊要係小朋友開心成長!