advertisement

轉眼間,呔仔細細已經到左迷偶像既年紀。我同老公曾經都有擔心2隻野會因為鐘意Hero而郁手郁腳,又或者變左鐘意打交。可能我地由細已經好清晰地教導佢地好人同壞人既分別,佢地一早已有‘警惡懲奸’既心態,所以當佢地見到Hero幫警察收拾壞人既時候,就自然對Hero十分崇拜同傾慕喇!覺得佢地好勁囉,捉晒D壞人,救左好多人丫嘛!

 

見佢地D行為都幾良好,無話郁手郁腳,最多都係擺下Pose(就覺得自己係Hero,好勁架喇!),咁我都好支持佢地有自己鐘意既人物既。最重要係Hero對佢地成長有正面既影響,識分是非黑白,知道做壞事一定會受罰。在我而言‘Hero'亦好使好用,嘿嘿!有時佢地唔聽話,一講‘你咁樣做唔到Hero架喎!就會即刻聽話,連飯都食得快過人,正呀!!

 

呔細一直話想要Super Hero衫,咁啱前幾日行過見到一盒2 set超人底衫連底褲仔,15蚊美金。2隻野見到即刻雙眼發光!好啦,又滿足下佢地既慾望。(諗起自己細個儲美少女戰士閃卡咪又係雙眼發光,哈哈)得到心頭好的確係好開心既!!

 

 

結果當晚就要我即刻洗左比佢地著黎訓,第2日又話要著出街(咁洗法我諗緊係咪應該買多set?) 聽日影school picture又話想著件Tee!同老公講,佢話影相係咪應該著返‘四正'D。我又唔係咁睇喎!既然無校服,梗係著返D代表自己既衫,佢地鐘意點著就點著囉,張相係屬於佢地既童年回憶嘛 ^^

 

呔細Hero上身之留影

 

呔仔話佢係Superman,細佬話佢係Batman喎!

 

1

2

3

4

5